Nieuws

CORONA-Update
Op 16 maart jl. hebben de gezamenlijke mondzorgkoepels geadviseerd alle reguliere mondzorg op te schorten; dit advies is door het ministerie van VWS en de IGJ tot veldnorm verheven. Het was op dat moment onduidelijk hoe verantwoorde en veilige mondzorg verleend kon worden. Daarnaast hebben wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen om de besmettingscurve af te vlakken en overheidsbeleid te ondersteunen.

Op 21 april is tijdens de wekelijkse persconferentie de mondzorg kort aan de orde geweest. Premier Rutte stelde dat tandartsen en mondhygiënisten “al open konden”. Meer precies is het zo dat wij nooit dicht zijn geweest, maar de reguliere zorg hebben opgeschort tot het moment waarop we deze weer verantwoord kunnen leveren.

Met de definitieve vaststelling van de Leidraad Mondzorg Corona kan onze koers worden vervolgd. Vanaf 22 april, kunnen mondzorgpraktijken de reguliere mondzorg op verantwoorde en gepaste wijze hervatten. Dit houdt in dat alle mondzorgverleners en mondzorgpraktijken daarbij de Leidraad Mondzorg Corona volgen. Deze leidraad is voorgelegd aan het RIVM, de IGJ en aan VWS en heeft een zeer positieve instemming.

Leidraad Mondzorg Corona
De definitieve Leidraad Mondzorg Corona omvat:
• De triage van de verschillende patiëntengroepen, zoals gedefinieerd door het RIVM, met inachtneming van de gangbare methoden van infectiepreventie en aangevuld met tijdelijke extra maatregelen om tegemoet te komen aan het verzoek van ‘social distancing’ door de rijksoverheid.
• De benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Definities van spoed en noodzakelijke niet-reguliere mondzorg.
• Aanvullende hygiënemaatregelen voor de mondzorgpraktijk op het algemene RIVM-advies.

Tot slot willen wij benadrukken dat er de afgelopen weken ontzettend hard is gewerkt door de gezamenlijke mondzorgkoepels en de Commissie Leidraad Mondzorg om alle bovenstaande voorbereidingen te treffen. Hierover is intensief overleg gevoerd met VWS, NZa, ZN, RIVM en IGJ. Wij zijn hen erkentelijk voor de ondersteuning die hierbij is geboden. Nu alle voorbereidingen zijn getroffen, kunnen mondzorgverleners de reguliere mondzorg hervatten.
Wij doen hierbij een beroep op uw eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid, om eerlijk te antwoorden op de gestelde vragen vanuit ons triage schema en we vragen u om met ons contact op te nemen indien er iets in uw gezondheid of die van uw gezinsleden veranderd.